Přihlášení
Nemáte účet? Vytvořte jej!
 
tujinky
Uživatel
 
Rodiče dětí s Aspergerovým syndromem - 10/05/2015 13:40
DOTAZNÍK
Vážení rodiče,
jmenuji se Lucie Gontkovičová a jsem studentkou bakalářského studijního oboru Speciální pedagogiky - vychovatelství. Tématem mé bakalářské práce je Výchova a vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem. Součástí je toto dotazníkové šetření, které je zcela anonymní a veškeré údaje budou využity k účelům mé práce. Cílem předloženého dotazníku je analýza specifického chování dětí s Aspergerovým syndromem a jaký vliv na jeho vývoj mají sourozenci.
Velmi Vám děkuji za Vaši ochotu mi pomoci a za čas, který věnujete vyplněním dotazníku. Velmi si toho vážím.

https://docs.google.com/forms/d/1E3eRNrbSeGHYltm5JK4CInkWBFXJ5emLDHAdk1jyuj4/viewform?usp=send_form
  | | Správce zakázal anonymní příspěvky.