Přihlášení
Nemáte účet? Vytvořte jej!
 
Strnadová
Uživatel
 
Autistické rysy - 13/02/2015 11:23
Dobrý den, již před lety (6-8) jsem se tady jednou ptala, na základě jeho projevů od miminka po předškoláka, zda můj syn nemůže mít autismus, bylo mi řečeno, že může a doporučeno vyšetření. Nakonec jsem nikam nešla a počkala jak se bude vyvíjet dále.
V první třídě, když mi paní učitelka nanosila materiály o Aspergrově syndromu, jsme skončili u spádového psychiatra, který diagnozu Autismu odmítl a dal mu diagnozu ADHD, kterou má jasnou a splňujíci všechny diagnostická kritéria.
Teď po letech synovi byl doporučen individuální vzdělávací plán na základě nejen ADHD, ale autistických rysů.
Psychiatr, aniž věděl o čem se v poradně jednalo a vystavil zprávu, kde byly, od něj poprvé, zmíněny autistické rysy. Na můj dotaz odpověděl, že mu nechtěl nálepku autismu dávat, ale je jasné, že známky autismu má.
Můj dotaz je, má můj syn autismus nebo ne? Je vůbec důležité to vědět? Mě přijde za ta léta skoro normální. Rozumím jeho pocitům a jsme si dost blízcí, a to mám ještě dcery, se kterými bych si asi měla rozumět víc. Děkuji, Ludmila
  | | Správce zakázal anonymní příspěvky.
verspor
Správce
 
Re:Autistické rysy - 03/03/2015 19:25
Dobrý den, paní Ludmilo,

se situací, kterou popisujete ve vašem e-mailu, se setkáváme poměrně často. V raném věku, kdy rodina vyhledává odbornou pomoc pro nápadnosti v chování a podezření na PAS, se odborníci zdráhají dítě správně diagnostikovat, obávají se "nálepkování". Důsledkem je, že dítě i rodina zůstává bez účinnoé pomoci, kterou potřebují, a často dochází ke zhoršování problémů (zatímco při včasném podchycení problémů a zahájení včasné intervence) se naopak problémy mírní.

Ptáte se, jestli váš syn může mít autismus či nikoliv. Jak jistě chápete, bez osobního kontaktu a bez podrobného klinického psychologického vyšetření se nemohu vyjádřit, zda váš syn poruchou autistického spektra trpí či nikoliv. Tuto otázku byste měla položit ošetřujícímu psychiatrovi, který, jak píšete, zmiňuje "autistické rysy".
Váš druhý dotaz zněl, zda je vůbec důležité to vědět. Pro zmírnění obtíží a dopadu poruchy autistického spektra na život dítěte i jeho rodiny je nezbytné porozumění obtížím, odlišnému myšlení a chování člověka s PAS. Je dobře, že vy vašemu synovi rozumíte a předpokládám, že doma vše zvládáte bez výraznějších obtíží. Ke zhoršení stavu a zvýraznění problémů dochází často ve škole a v situacích, kterým dítě nerozumí a kde okolí nerozumí dítěti. S rostoucím věkem sílí také tlak a nároky okolí, chování, které je do určitého věku považováno za roztomilé, se najednou stává nežádoucí, problémové a divné. A právě proto, aby obtíže dítěte byly respektovány a přístup k dítěti byl takový, jaký je potřebuje a na jaký má nárok, je správná diagnóza důležitá.
Proto se přikláním k tomu, aby váš syn byl komplexně vyšetřen a byla stanovena správná diagnóza, která jemu (i vám) otevře cestu k účinné pomoci.

Ať se vám i vaší rodině daří,

Veronika Šporclová
  | | Správce zakázal anonymní příspěvky.