Přihlášení
Nemáte účet? Vytvořte jej!
 
Články
Vícejazyčnost když má dítě autismus? Tisk E-mail
Napsal(a) Alena Netolická   
Čtvrtek, 08 leden 2015

Alena Netolická, BSc. (Hons), M.H.Sc., specialista na vícejazyčnou výchovu a poradce rané péče APLA

Claudii jsou 4 roky a v porovnání s vrstevníky mluví velmi málo. Lékař při pravidelné prohlídce upozornil rodiče, co by měla podle vývojových tabulek zvládat v jejím rodném jazyce. To, že má Claudie značné mezery v jazykovém rozvoji, je jasné, ale co je vlastně její rodný jazyk? Narodila se do rodiny Čecha a Mexičanky žijící v Čechách. V Čechách se narodila a bude vyrůstat spolu s mladším bratrem. Otec bývá často v práci a péči o holčičku se symptomy autismu, zajišťuje především maminka. Matka mluví doma s dětmi i s otcem španělsky. Za šest let pobytu v Čechách je sice schopna dorozumět se v češtině, ale nikdy neměla formální jazykovou výuku češtiny. Aby jazykové prostředí bylo pro dítě méně složité, různí odborníci v takových případech navrhují vystavit dítě pouze jednomu jazyku a to jazyku země, ve které dítě žije. Ač se takové doporučení zdá logické, pro mnoho rodičů je z mnoha důvodů těžké jej následovat. Tyto rodiče nejspíš potěší, že současný výzkum v bilingvismu umělou redukci jazyku ve vícejazyčných rodinách příliš nepodporuje.

Aktualizováno ( Úterý, 14 duben 2015 )
Celý článek...
 
Vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra Tisk E-mail
Napsal(a) Alena Sojková   
Úterý, 06 leden 2015

Počet dětí s diagnózou v rámci poruch autistického spektra (dále PAS), které jsou vzdělávány v běžných školách, stále narůstá. Napomáhá tomu aktuální školská Iegislativa vycházející z celosvětového trendu integrace a inkluze. Podle příslušného ustanovení školského zákona musí spádová škola přijmout dítě s autismem a vytvořit pro ně odpovídající podmínky ke vzdělávání, a to zejména pomocí tzv. podpůrných opatření. V případě dětí s PAS jde zejména o zajištění struktury a vizuální podpory ve výuce, vhodně zvoleného asistenta pedagoga a pravidelné pedagogicko-psychologické služby poradenského zařízení.

Aktualizováno ( Úterý, 06 leden 2015 )
Celý článek...
 
Jak se žije s Aspergerovým syndromem Tisk E-mail
Napsal(a) Alena Sojková   
Středa, 29 říjen 2014
Lidé s Aspergerovým syndromem se ve svém životě musí vyrovnávat s řadou náročných situací, které vyplývají z jejich diagnózy. Víme, že Aspergerův syndrom je součástí poruchy autistického spektra a primárně zasahuje do oblasti komunikace a sociálního chování. Je však poměrně náročné si pod tímto fádním, nicneříkajícím vysvětlením představit cokoli bližšího, konkrétního.

 

Aktualizováno ( Středa, 29 říjen 2014 )
Celý článek...
 
Oznamování diagnózy dětem s Aspergerovým syndromem Tisk E-mail
Napsal(a) Alena Sojková   
Středa, 29 říjen 2014

V naší poradenské praxi se setkáváme s rodiči, kteří se obávají svému dítěti říci, že má Aspergerův syndrom (AS). Obvykle se bojí reakce dítěte a také nevědí, jak mu mají tuto informaci sdělit. V těchto případech doporučujeme postup, jak dítěti diagnózu sdělit a společně prozkoumáme, čeho se vlastně rodiče bojí. Nejčastější obavy pramení z odmítavé a emočně bolestivé reakce dítěte, že bude mít na nás, na své rodiče, zlost nebo bude smutné. Bojíme se, aby tato informace nepoškodila jeho sebevědomí a aby se nezhoršil náš vzájemný vztah. Někdy máme tendenci odsouvat toto sdělení, nebo ho přesunout na jiného člověka, třeba odborníka. Někdy se také vyhýbáme prožívání svých emocí (strach, bezmoc, smutek, pocity viny), které by se mohly objevit při odmítavé reakci dítěte.

Aktualizováno ( Středa, 29 říjen 2014 )
Celý článek...
 
Přístup k principům strukturalizace a vizualizace bez předsudků Tisk E-mail
Napsal(a) Josef Břehovský   
Středa, 12 březen 2014

 Autor: Jan Kouřil, vedoucí střediska rané péče APLA Praha

S pojmy strukturalizace a vizualizace se v souvislosti se vzděláváním a výchovou dětí s PAS setkáváme velmi často. Spolu s vnější motivací a individuálním přístupem tvoří základní principy tzv. strukturovaného učení, metodiky vytvořené pro vzdělávání osob s PAS.

Uplatnění uvedených principů pomáhá dítěti zodpovědět několik důležitých otázek: kde a kdy bude, co dělá, jak to má dělat, jak dlouho to bude trvat a proč to dělá. Strukturujeme dítěti čas, prostředí, ve kterém se pohybuje, i jednotlivé činnosti. Vizualizujeme veškeré informace, které by pro dítě bez této podpory nebyly dostatečně srozumitelné nebo které by si nedokázalo zapamatovat.

Pro rodiče i pedagogy, kteří se s těmito pojmy setkávají, může být zpočátku obtížné se v širokých možnostech strukturalizace a vizualizace vyznat. Způsoby jejich použití jsou velmi různorodé, každá strukturovaná pomůcka může mít nesčetně podob v závislosti na potřebách a schopnostech konkrétního dítěte. Pokusme se popsat, jakým způsobem můžeme o struktuře a vizualizaci přemýšlet, jak na tyto principy nahlížet, abychom mohli být při jejich zavádění úspěšní.

Aktualizováno ( Čtvrtek, 17 duben 2014 )
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 5 z 30