Přihlášení
Nemáte účet? Vytvořte jej!
 
Články
RODIČOVSKÁ SKUPINA PRO RODIČE DĚTÍ S VYSOKOFUNKČNÍM AUTISMEM A ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Tisk E-mail
Napsal(a) Mgr. Roman Pešek   
Středa, 15 únor 2012

Základní údaje o rodičovských skupinách

Článek shrnuje zkušenosti z půlroční (červen až prosinec 2011) realizace rodičovských skupin pro rodiče dětí s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem. Rodičovské skupiny probíhaly v terapeutickém středisku Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA Praha, Střední Čechy, o.s.) v ul. Chodská 23, Praha 2 každé pondělí od 17.30 do 19.00 hod. Jednalo se o dvě paralelně probíhající skupiny, kde každá se scházela jedenkrát za 14 dní (každá skupina se sešla celkem 12krát). První skupina byla určená pro rodiče dětí do 16ti let, druhá pro rodiče dětí starších 16ti let. Skupiny byly polootevřené, mohli do nich po předchozí konzultaci s terapeuty průběžně vstupovat noví rodiče. Celkem bylo do obou skupin přihlášeno 21 rodičů (z toho 3 muži), ale všichni rodiče do skupin pravidelně nedocházeli, v průměru se každé skupiny účastnilo 6 rodičů. Rodičovské skupiny byly tematicky orientované a vedené (moderované) psychoterapeuty Mgr. Romanem Peškem a Mgr. Veronikou Madler.

Aktualizováno ( Středa, 22 únor 2012 )
Celý článek...
 
PRÁCE S DYSFUNKČNÍMI KOGNITIVNÍMI SCHÉMATY U LIDÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Tisk E-mail
Napsal(a) Mgr. Lucie Straková Jirků   
Pátek, 20 leden 2012

Kognitivně behaviorální terapie je jednou nejúčinnějších metod práce s lidmi s Aspergerovým syndromem. V rámci tohoto článku bych vás ráda seznámila  s teorií dysfunkčních kognitivních schémat a jejich vlivem na chování a celkové smýšlení, uvažování člověka.

Chování lidí s Aspergerovým syndromem v určitých situacích může být okolím hodnoceno jako přinejmenším zvláštní, často až překvapivé. Mnozí rodiče či pedagogové si kladou otázku:

q       „Proč, když mé dítě prohraje v Člověče, nezlob se, shodí hru na zem, vykopne stůl  a sedím-li příliš blízko bouchne i mě? Vždyť jde o takovou banalitu. Raději už doma žádné hry nehrajeme."

q       „Je nesnesitelné, jak při každé chybě či situaci, kdy se mu něco nepovede svaluje vinu na nás."

q       „Je evidentní, že si ten výrobek rozbil sám, vlastní neopatrností a on to svede na spolužáka, který v tu chvíli ani nebyl ve třídě, co s tím?"

Aktualizováno ( Středa, 22 únor 2012 )
Celý článek...
 
Zamyšlení se nad současnými možnostmi psychiatrické péče o adolescenty a mladé s PAS Tisk E-mail
Napsal(a) MUDr. Magdalena Ryšánková, APLA   
Čtvrtek, 19 leden 2012

Před 15. narozeninami u dcery došlo ke zhoršení stavu až skončila na psychiatrii,  jestli nemá schizotypní poruchu. To u nás byla půl roku krize. Nevěděli jsme na čem dcera je - na jedné straně se mohlo jednat  o zhoršení projevů autismu v pubertě, na straně druhé to mohlo značit závažný psychiatrický problém. Psychiatři neuznali ani názor psychologů, natož nás rodičů…
( příspěvek matky dospívající dcery s Aspergerovým syndromem, facebook APLA Praha)

Čas adventní a Vánoce jsou pro mne zvláštní doba. A nejen pro mne, jak tak slýchám od některých lidí z mého okolí. Mohl by to být prostor ke zklidnění, zamyšlení, odpočinku, ale často není. Alespoň u nás doma ne. 

Aktualizováno ( Čtvrtek, 19 leden 2012 )
Celý článek...
 
Nácviky sociálních dovedností u dětí s AS Tisk E-mail
Napsal(a) PhDr. Lucie Bělohlávková   
Pátek, 25 únor 2011
Marek chodí na víceleté gymnázium. Je to velmi inteligentní chlapec. V učení patří ve třídě k nejlepším. O přestávkách je ale většinou sám. Sedí v lavici a prohlíží si encyklopedie, které si nosí každý den do školy. Tímto způsobem tráví veškeré volné chvilky. Po vyučování odchází ze školy sám, nemá kamarády. Marek totiž neví, jak si vlastně může takové kamarády získat. Několikrát se pokoušel navázat kontakt se svými spolužáky. Zpočátku se mu dařilo, vyprávěl jim o různých zvířatech, především pak o ještěrech. Zná všechny jejich druhy a poddruhy. Nejprve jeho spolužákům toto téma připadalo zajímavé, ale časem je začalo nudit, a tak jakmile Marek začne s tímto tématem, ostatní se vymluví na nějakou činnost nebo odcházejí za někým jiným. S každou další takovou situací se zvyšuje Markův pocit méněcennosti a nepochopení ze strany druhých.
Aktualizováno ( Středa, 22 únor 2012 )
Celý článek...
 
Studie zabývající se poznatky souvisejícími s nízkou tělesnou hmotností u chlapců s AS Tisk E-mail
Napsal(a) překlad: Pavla Horníčková KPMG Česká republika, s.r.o.   
Pátek, 04 únor 2011
V rámci studie je zkoumána obecně známá lékařská domněnka a dřívější nález J. Hebebranda a kol., které se týkají snížené tělesné váhy u chlapců v dětském i dospívajícím věku s Aspergerovým syndromem („AS“). Tělesná výška a váha v řadě přijatých pacientů mužského pohlaví s AS byly zpětně posouzeny v souvislosti s výpočtem indexu tělesné váhy (BMI, kg/m2). Indexy tělesné váhy byly zobrazeny ve formě percentilové tabulky a znázorněny na příkladu percentilu BMI typického představitele obyvatele Německa. Dále byla posouzena komorbidní psychopatologie s cílem prověřit možný vztah mezi související psychopatologií a tělesnou váhou. Průměrný percentil BMI všech pacientů činil 34,7±31,8 a výrazně se tak lišil od průměrných percentilových hodnot kontrolní skupiny psychiatrických pacientů srovnatelného věku a pohlaví (52,7±28,3). Třináct pacientů mělo BMI nižší než 10. percentil a pět dokonce nižší než 3. percentil. Tři z těchto pěti pacientů měli poruchy příjmu potravy. Celkem čtyři pacienti měli poruchy příjmu potravy a jejich percentil BMI vykazoval výrazně nižší průměrné hodnoty než zbytek skupiny. Percentil BMI pacientů s jinou další psychopatologií se výrazně nelišil od průměrných percentilů celé skupiny. Výsledky jasně poukazují na zvýšené riziko výskytu podváhy a poruch příjmu potravy u pacientů s Aspergerovým syndromem, které by mělo být posouzeno v dalších studiích.
Aktualizováno ( Středa, 20 duben 2011 )
Celý článek...
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 Následující > Konec >>

Výsledky 16 - 20 z 30