Přihlášení
Nemáte účet? Vytvořte jej!
 
o.s. APLA Praha zahajuje projekt S pomocí to dokážu Tisk E-mail
Napsal(a) Magdalena Čáslavská   
Středa, 20 květen 2009
oplzz.jpgProjekt řeší problematiku osob s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem. Soustřeďuje se na vytvoření takových podmínek, které by těmto lidem umožnily vstup na trh práce a připravily je na samostatný život. Tyto podmínky budou vytvořeny prostřednictvím služby podporovaného zaměstnávání.

Podporované zaměstnávání je určeno pro ty, kteří mají zájem o uplatnění na otevřeném trhu práce. Samotnému vstupu na trh práce předcházejí přípravné aktivity - vzdělávání, získání orientace na trhu práce, nácvik praktických dovedností a aktivní hledání vhodného pracovního místa. Po vstupu do zaměstnání je poskytována podpora směřující k vytváření odpovídajících pracovních návyků a zapracování na daném místě. Důležitou aktivitou zaměřenou na rozvoj samostatnosti jednotlivců představuje tréninkové bydlení.

Hlavním cílem projektu je postupné odstraňování bariér, které brání osobám s diagnostikovanou poruchou autistického spektra v přístupu ke vzdělávání a zaměstnání.

Specifické cíle jsou následující: 
 • rozvoj služeb, které umožní cílové skupině postupné začlenění do společnosti a na trh práce 
 • realizace preventivních aktivit, které minimalizují sociální vyloučení
 • rozvoj sociálních a pracovních dovedností
 • podpora při hledání odpovídajícího zaměstnání
 • postup do zaměstnaneckého pracovního poměru a setrvání v něm
 • podpora samostatnosti a příprava na samostatný život

Cílovou skupinu tvoří osoby s diagnostikovaným Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem ve věku od 15 let, které mají zájem uplatnit se na trhu práce. Cílová skupina je ze Středočeského kraje. Jedná se osoby, které:

 1. studují střední školu a je potřeba začít s jejich přípravou na vstup na trh práce
 2. dokončili vzdělání a poprvé vstupují na otevřený trh práce
 3. již pracovali, ale v současné době jsou nezaměstnaní

Celkem se do projektu zapojí 75 osob s poruchou autistického spektra ze Středočeského kraje (je možný 20% přesah cílové skupiny do jiných krajů s výjimkou hl.m.Prahy, tzn. 15 míst z celkového počtu 75 je možné obsadit osobami z jiných krajů s výjimkou hl.m.Prahy).

Během projektu bude s cílovou skupinou dlouhodobě a systematicky pracováno. Budou podchyceny již osoby ve věku 15 let, u kterých prostřednictvím nácviků sociálních dovedností a individuální terapie budou rozvíjeny potřebné dovednosti a základní pracovní návyky. Tyto osoby budou motivovány k tomu, aby si vytvořily představu o zaměstnání, které by chtěly v budoucnu vykonávat.

Pro osoby od 18 let bude vedle nácviků sociálních dovedností a individuálních terapií zajištěna příprava na vstup na trh práce či zapojení na tréninkovém pracovišti. Po získání odpovídajících dovedností budou společně s pracovním konzultantem hledat odpovídající pracovní místo na trhu práce. Po uzavření pracovního poměru jim bude poskytována asistence přímo na pracovišti. Pro rozvoj samostatnosti bude vybraným klientům nabídnuta služba tréninkového bydlení.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:
Projekt je zaměřen na rozvoj podporovaného zaměstnávání lidí s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem ve věku od 15 let. Tito lidé často nezvládají každodenní pracovní povinnosti. Není to však z důvodu nižších rozumových schopností. Jejich hlavní handicap tkví v nezvládání běžných sociálních situacích. Lidé s Aspergerovým syndromem nejsou mentálně postižení. Jejich IQ se pohybuje v pásmech normality až nadprůměru. Mohou absolvovat středoškolské nebo dokonce vysokoškolské vzdělání. V pracovním životě zvládnou i náročnější práce. Problém, na který opakovaně narážejí, tkví v oblasti sociálního a emočního intelektu a sociální komunikaci. Mají sklon k jednání neodpovídajícímu situaci. Nedokáží často přiměřeně reagovat v sociální situaci, obtížně chápou kontext a vztahy mezi lidmi, bez nadstandardní pomoci se čato nedokáží přizpůsobit  pracovnímu prostředí, ačkoliv by konkrétní obsah práce dokázali dobře zvládnout. Jinými slovy řečeno tzv. odborné pracovní schopnosti mohou mít i excelentní, ale zcela selhávají v oblasti tzv. soft skills. Tyto důvody představují omezení pro vstup na otevřený trh práce. Bez počáteční podpory je pro ně vstup na otevřený trh práce komplikovaný. Potřebují vytvořit specifické podmínky.
Jedním z předpokladů je pomoc pracovního konzultanta a asistenta. Ti jim pomohou již při volbě vhodného zaměstnání, neboť nemohou pracovat ve všech oborech. Mezi vhodné pracovní obory patří ty, které vyžadují minimální sociální interakce.
Pracovní asistent pomáhá při zapracování na zvoleném místě. Klientovi pomáhá řešit sociální interakce a získat základní pracovní návyky.

V rámci projektu vzniknou 4 nové produkty:

 • Metodika pro nácvik sociálních dovedností

Jedná se o interní metodiku, která bude používána pro práci s cílovou skupinou nejen po dobu realizace projektu ale i po jeho dokončení. V rámci projektu bude metodika využita jednak v aktivitě Nácvik sociálních dovedností a individuální terapie, ale také v průběhu aktivity Intenzivní nácvik sociálních a pracovních dovedností. Metodika bude vycházet z principů práce kognitivně-behaviorální terapie (KBT) a aplikované-behaviorální analýzy (ABA).
Cílem těchto nácviků je osvojení si dovedností umožňující přirozeným způsobem vyjadřovat svoje potřeby, mluvit o svých pocitech a záměrech a brát přitom ohled na potřeby druhých lidí. Tyto zkušenosti vedou k posílení od druhých lidí a zpětně k nárůstu sebedůvěry a to jak v osobní, tak i pracovní oblasti.

 • Informační balíček pro zaměstnavatele

Informační balíček pro zaměstnavatele bude využíván pro informování zaměstnavatelů, kteří chtějí zaměstnat osobu z cílové skupiny projektu, a potenciálních zaměstnavatelů. Bude obsahovat veškeré potřebné informace. Balíček umožní intenzivní rozvoj spolupráce se zaměstnavateli.

 • Tréninkové zaměstnání

Jedná se o novou službu klientům, kteří ještě nejsou připraveni na vstup na otevřený trh práce. Cílem služby je poskytnout klientům bezpečné prostředí v chráněných podmínkách a rozvíjet jejich pracovní dovednosti, především tedy ty, které pak budou uplatnitelné na otevřeném trhu práce. Součástí produktu Tréninkové zaměstnání bude rozvíjení základních komunikačních a sociálních dovedností.

 • Dva praktické kurzy

Pro potřeby přípravy klientů na vstup na trh práce budou připraveny dva nové praktické kurzy - kurz hospodaření s penězi a kurz cestování. K oběma kurzům budou vypracovány metodiky.

Projekt bude realizován po dobu 36 měsíců.

Projekt je v souladu s cíli OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Svými aktivitami přispívá k sociálnímu začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Zároveň zvyšuje kvalitu sociálních služeb.

Projekt bude blíže představen na valné hromadě sdružení 20/5/09.

Zájemci o účast v projektu mohou kontaktovat Mgr. Evu Gnanovou na Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/21,00193

oplzz_pasek.jpg

Komentáře (12)Add Comment
http://www.dresses-manufacturer.com/
napsal Dresses Manufacturer , září 13, 2012
Wholesale fashion dresses sexy mini dresses website of famous China lingerie and fashion Dresses Manufacturer Shiying Sexy Lingerie Co., Ltd.
http://www.wholesale-lingerie.cn
napsal Wholesale Sexy Lingerie, únor 10, 2012
Sexy lingerie China will be time tested and some women wear them with certainty. These days the most effective lingerie are produced making use of sleek fine silk together with shimmer materials and they are really alluring to use or even effect. More information and styles of sexy lingerie will be accessible from China lingerie manufacturer.
ken griff shoes
napsal ken griff shoes, září 29, 2011
This article is impressive,I hope that you will continue doing nice article like this.And do you like ken griff shoes,I have collected many beautiful griff shoes these years, the griff are so popular, I think you also can shop one ken griff shoes online store.
cheap clothes online
napsal cheap clothes online, září 29, 2011
It makes me feel so surprise.I never know there is such a place that I can find cheap designer clothing,The site offers different designer clothing wholesale kinds of LV,Chanel,Coach etc.It's really a great clothes stores with cheap and high quality.Join it now!
http://www.my-juicycoutureoutlet.com
napsal coachoutlet, srpen 17, 2011
Gucci Earring
Gucci Clutches
Gucci New Bags
GucciHobos
Gucci Boston Bags
Gucci Messenger Bags
Gucci Classics
newports cigarettes
napsal newports cigarettes, srpen 17, 2011
Cheap Newport is the key, fundamentally, the competition aims to raise standards, improve efficiency, it is good to cultivate well-known brand, an important support 532,461, and effective competition is to encourage competition in the basic requirements of an appropriate benefit. Development is the goal, to promote the different brands, different Newport Cigarettes, different forms of market competition, the ultimate goal is to Carton Marlboro the competitive strength of China's tobacco brand Xing Newports Cigarettes is the industry, foster competition in the industry out of the brand in order to support sustainable development. At present, although the business to business, the competition between the brand and the brand is moderately useful in general areas, but the pattern of the Newport Cigarette of the brand, "double 15" ranking of the industry under the pressure of reality, there are some rhythm imbalance, movement distortion, only the immediate short-sighted. In order to ensure the future of 532,461 in the pattern of a place brand Newport Red 100
some brands have accelerated the pace of development, although there are gaps, especially those of the brand but there are opportunities to significantly speed up the progress, Marlboro Red to grab last chance, but relaxed for market-based, brand-based, consumer-based attention and maintenance. Wholesale Newport Cigarettes, the development of the brand became profit-oriented, focused on brand development aspirations and growth of the number of superimposed, more concerned about the immediate short-term effects, the lack of long-term systems thinking, although some of the practices in the short term can play an immediate effect, but the brand No benefit of long-term development, as well as the potential impact of a Cheap Newport Cigarettes, invisible damage. Moderately beneficial for everyone to encourage competition, especially in the "third tier" brand offers a fair chance and turn to overtake, could come from behind. "Third tier" to solve the aforementioned problems, we believe that first we must always uphold the basic principles of modest Buy Newport Cigarette, and the urgent need to improve the level of competition and the gold content. To identify and catch the rhythm of a breakthrough, "cigarette level" in a day, 532,461 is not a sprint Wholesale Cigarettes, this is a fight speed, endurance fight, fight the will of the marathon, run fast is not level, run fast and far is the Newport 100s.
Newport Cigarettes
napsal Newport Cigarettes, srpen 10, 2011
For Marlboro Gold quality and safety provide a strong organization to protect and improve the work system, each link must have a standard, some pipes, inspection, there are rewards and punishments; continue to improve Cheap Newports Cigarettes quality and safety standard system, pay close attention to research, develop a batch controlled indicators higher than the national or industry standards, with a leading role in corporate standards; China National Newport Cigarettes Wholesale Corporation to strengthen tobacco additives security testing center, good quality and quantity of Buy Newport 100 additives, test analysis and related research; further improve the product quality inspection and supervision system, improve the internal control quality inspection institutions, and effectively a powerful monitoring product quality Marlboro Cigarette.

Cigarettes Wholesale, we must pay more attention to cigarette tar harm reduction work. To further emancipate the mind, a profound understanding of harm reduction cigarettes tar cigarettes on the development of Chinese Cheap Newport 100s significance, take full advantage of market trends, continue to strengthen consumer guide, research to develop low-tar, low-risk cigarettes development planning; further breakthroughs in key technologies to improve Chinese Buy Cheap Newport tar harm reduction level of technology to enhance core Cheapest Cigarette, focus on the brand as the central focus on breakthroughs in core technology group of harm reduction tar; tar to further strengthen the comprehensive harm-reduction Wholesale Cigarettes, integrated applications, the latest research results to Newports , the level of technology embodied in products and advantages. Third, we must pay more attention to innovation system and personnel training. Should focus on strengthening the innovation Newport Cigarettes online, promote the innovation system in Yunnan Cheap Newports effective operation Marlboro Cigarettes;
Ralph Lauren Shirts For Men
napsal Ralph Lauren Shirts For Men, srpen 08, 2011
Slim black Ralph Lauren Polo Shirts On Sale inside take black lace shirt, and pants of the primer shorts looming feeling a little small Mensao Oh! Slim design elastic waist to create the contours of women's lines, white buttons with decorative effect!
Loose line processing design, leading edge of the modification of Cheap Ralph Lauren-sleeved button-style, pocket of a Ralph Lauren Polo Shirts dress is perfect, to create a neat sense of youth. Very wide self fabric has a strong role, so that your SIZE immediately smaller size. Nude-colored Ralph Lauren Polo Shirt On Sale tailoring is very unique, very relaxed design, so you have to get high walking beauty. Although some old-fashioned checkered shirt after some small changes, immediately became a foreign flavor! Some distinctive collar and sleeves at the Oh! Within the beam in the dress casual, comfortable atmosphere. Polo Shirts for Men with very nice!

Long one-piece shirt, the sleeve made some details of the deal, colored plaid shirt you can wear clothing with personal taste, choose Boyfriend loose upper body section, the following choice black primer Cheap Polo Shirts. This mix of simple, comfortable atmosphere. Blue denim shirt style tannins must not be less in the spring and summer, blue denim shirt is nowadays the most favorite street crush a single product. It is fresh and natural expression to the whole outfit look casual nature. Casual belt with Polo By Ralph Lauren in the manufacture of I tighten the middle of the line will be the basis to create the perfect modern girl Polo Shirt On Sale.
newports cigarettes
napsal newports cigarettes, srpen 08, 2011
Buy Cheap Newport on matters of international cooperation to carry out a cigar-depth discussion of the Shandong Newport Cgarettes Online Havana cigars and Cuban groups in technology, materials, personnel, brand, market and other fields has been widely discussed. Both sides agreed that China and Cuba on the basis of long-term relationships, with the Newports government to promote economic development, reform and opening up of the east and China Tobacco "going out" strategy of cooperation in the background, try to promote bilateral cooperation. Mr. Omar also visited Jinan Cigarettes Wholesale factory, cigar manufacturing center, spoke highly of Jinan cigarette factory equipment, processing level, a brief description of the Cuban cigar processing, pre-processing advantages of raw materials, Shandong cigar manufacturing center in the building of smoke views. International Department Cheap Newport 100s
will facilitate and Cuban Newport Cigarettes Wholesale Havana cigar Group regular communication, actively promote international cooperation in cigars, tobacco cultivation Shandong new economic growth point. frequent smoke is not appropriate, it is often the first people who smoke cigars, in order to taste the taste of the cigar a rich and detailed, almost non-stop jet suction, which will make the cigar overheat , the taste of Cheap Newports Cigarettes burning out but will be damaged. IV, good Newports Cigarettes Wholesale, ashes can be maintained to five centimeters, cigar ash is not as frequently as Cheap Newports go, "Shan", and to seize the opportunity to cigar ash in the ashtray naturally fall to, ashes to make the temperature to maintain a certain cigar tastes good, if a cigar smoke to leave next time, you can dust the soot off, flat on the ashtray in it naturally extinguished. on Shandong new economic growth point Buy Newport 100.
Ralph Lauren Shirts For Men
napsal Ralph Lauren Shirts For Men, srpen 01, 2011
This Ralph Lauren Polo Shirts On Sale is best to wear pink, blue, yellow, light orange, light green and other light Polo Shirt On Sale. For dark-skinned boys, has been plagued by problems with the dress color. In fact, black skin can also show your health, strong build and is very suitable choice Ralph Lauren Shirts For Men. Color, may wish to try the white, absolutely can not wear clothing with the same feeling. Polo Shirts for Men, you can choose some colors, cool colors such as reddish brown, brown, purple. But remember not to wear pink, green, bright yellow and other Cheap Polo Shirts too bright, so make your skin more black. Polo By Ralph Lauren selection method: According to your selection Ralph Lauren Polo Shirts size: tall short, fat, thin body, respectively, should choose what kind of POLO shirt it? In fact, there is no stress, classic POLO shirt suitable for any body of people, as long as you buy the right sizes to ensure that it not be a problem. If you build good, we recommend you buy a smaller size Cheap Ralph Lauren, so better to show your perfect body in front of Ralph Lauren Polo Shirt On Sale.
Newports Cigarettes
napsal Newports Cigarettes, červen 25, 2011
Newport Cigarettes see the face, but enough. Kocho! Her! Her stature, the sound I will not forget, she came to see the film? And a boy? Marlboro Cigarettes come to see a movie together my Kocho The world will always give you some unexpected accidents, Marlboro Cigarette sudden, unexpected shock, the pain of unexpected drama unexpected, Cheap Newports Cigarettes all too soon I heart sink at the sink It is like a sink into another world, is still heavy. What brain? Blank, not pain, not the I Niuzhuan Tou, they could not hear behind what I've said, the screen is what I do not know, something Marlboro Gold the flashing eyes, his mind was in hyun turn cloudy, as if in fast forward-Benz, something like five hundred years ago in the Newport 100s
Cheap Newport 100s, you make it difficult to save a man in love with another man, why did he get that person to tell him, he never find true love! Amen, and if the cycle of cruelty is Cheap Newportt love that you gave no desire body of the request. Cheap Cigarette, you more like animals than Michael, I Fuck! 4 they were gone, I feel like a compromise in what the children for many years, all the sorrow and grief all at once rendered out. Newport Cigarette work out smoke, fire, touched mouth only to find tears have fallen down and do not know when Newport Red 100 walked out of the video room, onto the street. Wow, people on the street traffic, the size of the gear lights flashing with one good busy Cheapest Cigarette.
Nba Jerseys
napsal Nba Jerseys, červen 20, 2011
Nba Jerseys.. Xiedong Chen fell to the ground, a shape. Finally, knocking the ball as hard behind, with their vacant high enough, arm strength and lack of power back stoop, Xiedong Chen realized that they do not have to protect the floor and when the Sale Nfl Jerseys and the earth to A close contact. Han Han laughing. Read a written Mudeng of all this. His joke that he actually believed it. Xiedong Chen got up slowly, his knees broken, but fortunately the red 23 not bad. Made with the ball again, just the same action, different direction The same result, but this Xiedong Chen tried to hold a hand on the floor under relief momentum without Nfl Jerseys For Sale.

Napiš komentář
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley

security code
Opiš zobrazená písmena


busy
Aktualizováno ( Pondělí, 15 únor 2010 )