Přihlášení
Nemáte účet? Vytvořte jej!
 
Jůn a kol.: Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Tisk E-mail
Napsal(a) Portál   
Neděle, 11 listopad 2007

 

Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem

V nakladatelství Portál právě vychází publikace Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem. Autory publikace jsou mimo jiné Věra Čadilová, Hynek Jůn, Kateřina Thorová.

 

Publikace se věnuje problematice zvládání problémového chování u lidí s autismem a s mentální retardací. Je zaměřena převážně na dospívající a dospělou klientelu v domovech nebo centrech sociálních služeb (dřívější ústavy sociální péče), kde je personál v nevýhodném poměru vůči počtu klientů (přibližně 1:10). Cenné informace zde však mohou nalézt i učitelé nebo rodiče, přestože se ve školách a v rodinách k agresivnímu chování přistupuje jinak než v těchto zařízeních.

 

Kniha je koncipována jako sborník sestavený odborníky, kteří poskytují ucelený náhled na zvládání problémového chování, a je určena pro využití v praxi. Popisuje specifika diagnóz mentální retardace, autismu a duálních diagnóz, věnuje se kognitivně behaviorální terapii agresivního chování, nácvikům funkční komunikace a pracovního chování. Autoři se zabývají také otázkou farmakoterapie a na problematiku zvládání problémového chování nahlížejí i z pohledu české legislativy.
Kniha je určena zaměstnancům center nebo domovů sociálních služeb, rodičům, učitelům, psychologům i psychiatrům.
PaedDr. Věra Čadilová je speciální pedagog. 
Mgr. Hynek Jůn, Ph.D. je kognitivně behaviorální terapeut. PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D., je klinická psycholožka, která se specializuje na práci s dětmi s poruchami autistického spektra (Poruchy autistického spektra, Portál 2006).
Všichni autoři se problematikou autismu a mentální retardace zabývají dlouhodobě, věnují se přednáškové činnosti, pořádají řadu kurzů a seminářů a poskytují poradenské služby. Působí v Asociaci pomáhající lidem s autismem (APLA Praha, Střední Čechy, o.s.), která se svými činnostmi zaměřuje na všestrannou podporu lidí s autismem a jejich rodin.

Aktualizováno ( Středa, 02 únor 2011 )